BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỔI VÀ THUỐC ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ

Xin cảm ơn!

Triệu chứng bệnh thán thư do nấm Glomerella psidii

Bệnh hại lá, ngọn, hoa và trái.

+ Trên lá nấm tạo thành các đồm bệnh màu tím ở giữa hoặc ở bìa ,chóp lá làm cho lá bị cháy từng mảng.

+ Ngọn cây bị nấm gây hại biến màu nâu thẫm lan dần xuống phía dưới làm ngọn khô quăn, lá rụng, trời ẩm sinh các ổ nấm màu đen.

+ Nấm có thể hại quả từ khi còn non đến trái già.

Lúc đầu là những đốm đen nhỏ như đầu kim, về sau phát triển thành đốm tròn màu nâu thẫm, lõm vào thịt trái, giữa vết bệnh có các hạt nhỏ màu đen là các ổ bào tử.

Các vết bệnh nối liền nhau,vùng trái bị bệnh trở nên cứng, sù sì như những vết ghẻ.Trái bị bệnh biến dạng và dễ rụng, giảm phẩm chất nghiêm trọng.

+ Bệnh thán thư là bệnh phổ biến gây tác hại nặng nề nhất cho cây ổi.

Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh thán thư do nấm Glomerella psidii

Nấm phát triển thích hợp ở nhiệt độ khoảng 250C, chết ở 500C trong 10 phút. Nấm tồn tại trong bộ phận cây bệnh ở dạng bào tử và sợi nấm, năm sau tiếp tục gây bệnh. Bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa,làm cây bị khô ngọn và thối trái nhiều.

THUỐC ĐẶC TRỊ

VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH 
Thuốc bvtv _ hạt giống_ dụng cụ nông nghiệp
Hỗ Tư vấn kỹ thuật tại vườn
Liên hệ mua hàng : 0877552373
Tư vấn kỹ thuật : 0933.067.033
Link youtube :https://www.youtube.com/c/TrịBệnhChoCâyTrồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *